top of page
модул склад1.png

Склад

За кого е предназначен модула?

Предназначен за всички земеделски производители, които администрират складови наличности​ и ежедневно изписват материални запаси, влагани в производството​.

imoti.png

Предимства:

01.

Пълна информация за

наличностите

в склада

02.

Интеграция с други модули и отчитане на изписаните материали по парцели

03.

Мониторинг на движението на материали от и към склада

04.

Лесно генериране на справки 

05.

Бързо генериране на документи, свързани с материалите в стопанството

Функционалности:

pictograms1.png

Администриране на много складове в стопанството

pictograms2.png

Проследяване на изписване по артикули и парцели

pictograms4.png

Създаване на отчет за наличности към конкретна дата

pictograms1.png

Досие на вложените резервни части във всяка машина
 

pictograms3.png

Проследяване на доставки по артикули и контрагенти

pictograms4.png

Заприхождаване на добив по парцели и лесно генериране на справки за заприходени и изписани количества

bottom of page