top of page
AdobeStock_361033787.jpeg

Парцели

За кого е предназначен модула?

Модулът е предназначен за всички земеделски стопани, които искат да проследят развитието на културите си през цялата селскостопанска година.

парцели.png

Предимства:

01.

Прецизно проследяване на развитието на културите през цялата година

02.

Точно планиране на агротeхнически мероприятия

03.

Точна база данни от пробовземания

04.

Възможност за планиране на прецизни обработки

05.

Имате достъп до информацията чрез мобилното приложение

Функционалности:

pictograms1.png

Периодично спътниково заснемане и визуализация на снимките и вегетационен
индекс - NDVI и на индекс на водно съдържание - NDWI 

pictograms2.png

Визуализация и управление

на сеитбооборота в стопанството

pictograms4.png

Цифрови агрохимични карти

на разпределението на хранителните елементи в резултат на извършените
лабораторни анализи

на почвата.

pictograms1.png

Планиране и отчет на агротехнически мероприятия, прилагане на разходни норми,
продукти и изчисляване на себестойност на продукцията – по култури, стопанства,
парцели

pictograms3.png

Данни от извършените почвени
пробовземания /маршрута на техниката/в стопанството и достъп до архива от всички направени пробовземания.

 

pictograms4.png

Визуализация на препоръки за торене и карти за променливо торене (VRA)

pictograms3.png

Създаване на AB линии и

линии за навигация по границата на парцелите
 

pictograms2.png

 Метеорологична информация за всяко поле – очаквани валежи, температури и условия за изпълнение на мероприятията
 

pictograms1.png

Достъп до цялата информация на мобилно устройство 

Свържете се с нас

Благодарим за запитването!
bottom of page