top of page
AdobeStock_60530302.jpeg

Отчети

За кого е предназначен модула?

Всички земеделски производители или административни асистенти, които генерират отчети в стопанството.

otcheti.png

Предимства:

01.

Лесно генериране на отчети

02.

Минимализиране на риска от грешка

03.

Бърза обработка на данни

04.

По-добра отчетност 

05.

Подобряване на ефективността

Функционалности:

pictograms1.png

Отчитане и анализиране на данните от всички дейности в платформата

pictograms2.png

​Възможност за генериране на отчети с данни от

метеостанции

pictograms4.png

Възможност за генериране на отчети с данните от движението на машините и всички изразходени продукти

pictograms1.png

​Възможност за генериране на отчети с данните от

напояването

pictograms3.png

Отчетите могат да се групират по земеделски блок, машина, водач, тип обработка. 

pictograms4.png

Възможност да се изпращат

отчети автоматично по имейл, съгласно настроени критерии - на дневна, седмична или месечна база.  

Свържете се с нас

Благодарим за запитването!
bottom of page