top of page
viber_image_2024-02-01_11-13-35-362.jpg

Машини

За кого е предназначен модула?

Модулът е предназначен за всички земеделски стопани, които планират мероприятия и искат да извършват мониторинг на целия машинен парк и обработките, извършени от всяка една машина.

машини2.png

Предимства:

01.

Ефективно планирате обработките спрямо полетата, машините и резултатите от предходни години

02.

Прецизно отчитате данните от програмите за GPS следене на машини и гориво

03.

Можете да експортирате линии за навигация по границата на парцела

04.

Имате пълна история на извършените обработки за всеки парцел

05.

Имате контрол на разходите, свързани с обработките и машините

Функционалности:

pictograms1.png

Визуализация в реално време на точното местоположение, моментният състояние на машината, в кой парцел работи, моментният разход на гориво, водача и инвентара

pictograms2.png

 Автоматично отчитане и разделяне на изразходеното гориво в работа или транспорт и автоматично отчитане на
обработената площ 

pictograms4.png

Създаване на АБ линии за навигация,с възможност за избор на оптимален маршрут в полето, както и създаване нови
линии на базата на съществуващи само с промяна на ширината на обработка

pictograms1.png

Възможност за попълване на данни за употребените продукти и създаване на отчети за извършените разходи - по
операция, сумарно по култури, машини и водачи

pictograms3.png

Възможност да се генерират
отчети от данните за движението на машините, с възможност за групиране по
култура, земеделски блок, машина, водач, тип обработка

 

pictograms4.png

Планиране на разходи за продукти,обработки и натоварване на машините

Свържете се с нас

Благодарим за запитването!
bottom of page