top of page

Имоти

За кого е предназначен модула?

Всички земеделски производители, които:

  • Купуват, наемат, арендуват, преотдават или продават земеделска земя

  • Притежават собствена земеделска земя

  • Ежегодно изплащат рента за различни стопански години

  • Подават анкетна карта за регистрация по Наредба № 3 от 1999г. на МЗХ

  • Подават декларация по чл.69 и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ

  • Желаят да поддържат електронен регистър и архив на сключените договори

imoti.png

Предимства:

01.

Спестявате време и усилия при управлението на договорите

02.

Гарантирате си пълен контрол при изплащането на ренти

03.

Лесно попълвате и подавате декларации и заявления

04.

Осигурявате си пълна отчетност и при администриране на имотите

05.

Достъп до информацията по всяко време

Функционалности:

pictograms1.png

 Справки по различни

критерии и за различни стопански години и фирми

pictograms2.png

Създаване и разпечатване на различни видове бланки за договори и известия за изтичащи договори

pictograms4.png

Автоматично изчисляване на дължимата рента за сключените договори и генериране на ведомост и документи за
платената рента

pictograms1.png

Възможност за въвеждане на лично ползване за

наетата земя

pictograms3.png

Визуализация на данни за договорите върху карта

pictograms4.png

Създаване на анкетна карта, Декларация по чл.69,

Заявление по чл. 70, Декларация по чл.73 с ПЛМ

Свържете се с нас

Благодарим за запитването!
bottom of page