top of page
AdobeStock_582550372_edited.jpg

Дялов капитал

За кого е предназначен модула?

Модулът е предназначен за малки, средни и големи земеделски кооперации

imoti.png

Предимства:

01.

Ефективно управление на регистри и документация

02.

Бързо и коректно изчисляване и  изплащане на дивиденти

03.

Улеснено администриране на данните за член-кооператорите

04.

Можете бързо да достъпите необходимата ви информация

05.

 По-добра отчетност

Функционалности:

pictograms1.png

Създаване на бланки за заявления за постъпване или напускане на кооперацията

pictograms2.png

Изплащане на дивиденти

чрез касата на кооперацията с помощта на разходни касови ордери или по банков  път чрез създаването на платежни нареждания за банков превод.

pictograms4.png

Определяне на сумата за разпределяне на дивиденти, като софтуерът се съобразява
със заложените данъчни изисквания към този вид доход на член-кооператорите

pictograms1.png

Възможност за сторниране

на некоректните плащания банков превод

pictograms3.png

Визуализиране на история на
разпределените дивиденти и отчетните периоди за

изплащане на сумите

pictograms4.png

Възможност за сторниране на
некоректните плащания

Свържете се с нас

Благодарим за запитването!
bottom of page