top of page
AdobeStock_281244029.jpeg

Административна карта+

За кого е предназначен модула?

Административна карта+ надгражда функционалностите на модул Административна карта! Той е предназначен за всички, които да имат достъп до визуализация на всички карти, използвани при администрирането на стопанството и при кандидатстване за субсидии, както и достъп до ортофотокарта и кадастрална карта.

adm karta+.png

Предимства:

01.

Лесно и прецизно очертавате обработваемите площи

02.

Минимизирате риска от грешки при подаване на имоти в ИСАК

03.

Обхващате обработваемата земя с един поглед

04.

Намалявате времето за ръчна работа

05.

Имате достъп до информацията чрез мобилното приложение

Функционалности:

pictograms1.png

Визуализация на актуална Кадастралната
карта на цялата страна.

pictograms2.png

Слой с изчислени наклони по
методологията на СЕУ и възможност за изчисляване на среден наклон за всички
блокове/имоти от Административната карта

pictograms4.png

Възможност за търсене по номер на имот във всички землища на кадастрална карта.

pictograms1.png

Очертаване и редактиране на
обработваните земеделски площи

pictograms3.png

Ортофотокарта

pictograms4.png

Слой с визуализация на терена по надморски височини с много висока точност

pictograms1.png

Визуализация на актуална Кадастралната карта на цялата страна. 

pictograms2.png

 Възможност за
изчисляване на среден наклон за всички блокове/имоти от Административната карта

pictograms4.png

Възможност за търсене по номер на имот във всички землища в кадастрална карта.

pictograms1.png

Ортофотокарта

pictograms3.png

Слой с изчислени наклони по
методологията на СЕУ. 

pictograms4.png

Слой с визуализация на терена по надморски височини с много висока точност.

Свържете се с нас

Благодарим за запитването!
bottom of page