top of page
AdobeStock_281244029.jpeg

Административна карта

За кого е предназначен модула?

Всичко е по-лесно е Административна карта!

Модулът е предназначен за всички земеделски стопани и дава възможност за визуализация на всички карти, използвани при администрирането на стопанството и при кандидатстване за субсидии.

adm karta.png

Предимства:

01.

Лесно и прецизно очертавате обработваемите площи

02.

Минимизирате риска от грешки при подаване на имоти в ИСАК

03.

Обхващате обработваемата земя с един поглед

04.

Намалявате времето за ръчна работа

05.

Имате достъп до информацията чрез мобилното приложение

Функционалности:

pictograms1.png

Визуализация на КВС и кадастрална карта,
Физически блокове.

 

pictograms2.png

Създаване на неограничен брой собствени
работни слоеве чрез зареждане или копиране на имоти

 

pictograms4.png

Зареждане и преглед на изходни данни за
изготвяне на споразумения (собственици,
договори, арендатори)

pictograms1.png

Очертаване и редактиране на
обработваните земеделски площи

pictograms3.png

Зареждане и преглед на данни от СЕУ(заявени интервенции, граници и номера на
блокове)

 

pictograms4.png

Експортиране на цифрови данни за навигации/GPS устройства и ИСАК/СЕУ

pictograms3.png

Печат на карти
 

pictograms2.png

Автоматично пресичане на всички имоти по допустим слой или физически блокове
 

pictograms1.png

Информация за реално обработваемата част от всеки имот в землището

bottom of page