top of page
AdobeStock_170110000_edited.jpg

Административен дневник

За кого е предназначен модула?

Модулът е предназначен за земеделски производители и агрономи, които бързо и лесно да поддържат електронен дневник за вложени препарати при обработките.

административен дневник.png

Предимства:

01.

Ефективно управление на дневници с агрохимични данни

02.

Бърз и лесен достъп до всички одобрени препарати за растителна защита

03.

Подобрен контрол на обработките с препрарати

04.

Можете бързо да достъпите необходимата ви информация

05.

Спестяване на време при създаване на дневник

Функционалности:

pictograms1.png

Създаване и актуализация на дневници за агрохимични обработки за едно или повече
стопанства.

pictograms2.png

Възможност за въвеждане на мероприятия за много парцели с едно действие на потребителя.

pictograms4.png

Налични списъци с одобрените от БАБХ препарати за растителна защита, торове и почвени подобрители.

pictograms1.png

Автоматично попълване на всички реквизити на дневника в утвърдения формат.

pictograms3.png

Автоматичен контрол за спазване на административни условия по Нитратната Директива и изискванията
на интервенциите за подпомагане.

pictograms4_edited.png

* Модулът изисква наличието на
Административна карта

Свържете се с нас

Благодарим за запитването!
bottom of page