top of page

Една платформа. Много решения.

Софтуер за управление на земеделски стопанства

Agrimi е интегрирана софтуерна платформа, която ви предоставя възможност за извършване на цялостен мониторинг и управление на широк кръг от процеси в стопанството. Благодарение на нея вие ще разполагате с пълна информация за всички операции, мероприятия и дейности като:

Администрация на стопанството 

pictograms2.png

Визуализация на карти на разпределението на хранителните вещества в почвата

pictograms4.png

Резултати от лабораторни анализи на почвата

pictograms3.png

Проследяване на движението на машините и данните

pictograms1.png

Информация от напоителни системи и метеостанции

pictograms2.png

ПРЕДИМСТВА

Много повече от софтуер

Със земеделския софтуер Agrimi получавате сигурност и бързо зареждане на информацията, различни нива на достъп, разнообразни функционалности, свързани с всеки един земеделски процес и отзивчив екип, готов да Ви съдейства както при внедряването, така и при използването на софтуера. 

bottom of page